Skolan är inrymd i huvudbyggnaden. Här finns plats för ca 100 barn från förskoleklass till år 6.  Vi arbetar åldersintegrerat i en lugn och inspirerande Montessorimiljö, allt enligt Maria Montessoris tankar och idéer. Vår undervisning är upplagd med utgångspunkt från den svenska läroplanen.

Utöver Montessorimaterial har vi självklart även skolböcker. Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards, alla mellanstadieelever får en egen PC och vi har klassuppsättningar med Ipads.

Skolans bibliotek med fåtöljer och bokhyllor framför ett stort fönster

På skolvåningen ligger också vårt mysiga bibliotek.