I vår förskola finns ungefär 40 barn indelade i två avdelningar.

Småbarnsavdelningen Nyckelpigan är för barn 1-3 år och finns i ett eget hus i vår härliga trädgård strax intill huvudbyggnaden. Vi möter alltid barn och föräldrar i hallen, för att få en bra kontakt. När du hämtar ditt barn berättar vi hur dagen varit. Hur ert barn har sovit, ätit, och om det varit något speciellt som hänt under dagen. Leken är viktigast för våra små barn. Barn lär genom lek! På vår egen lilla gård leker vi varje dag. Ibland går vi promenader och gör enkla utflykter.

Förskolegruppen Fjärilen för barn 4-6 år finns en trappa upp i det stora charmiga huset. Här får barnen också bekanta sig med Montessorimaterialet.

För barnet är det en stor fördel om det gått i Montessoriförskolan innan det börjar Montessoriskolan. Barnet är då välbekant med stämningen, friheten och ansvaret i de många valmöjligheterna, lärarrollen, reglerna för det sociala umgänget och materialet. Barnet har också tillbringat lång tid med praktiska och sinnestränande övningar, vilket hjälper till att träna koncentrationsförmågan