Utöver förskola och skola har vi även ett fritidshem och självklart följer även vårt fritids den svenska läroplanen. Det handlar dels om att stimulera elevernas utveckling och lärande men också att erbjuda en meningsfull fritid. På fritids stimulerar vi barnens fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande.

Under loven har vi även aktiviteter utanför skolans område. Vi går då och bowlar, går till simhallen eller ishallen, åker skidor och på sommaren till sjön Åsunden.

Ute på den stora gården har barnen möjlighet att till exempel spela bandy, fotboll eller vintertid åka pulka. Härligt att också kunna vistas i Ekhagen som är en av våra närmaste grannar.