Montessoriskolan startade sin verksamhet i Ulricehamn år 1993 av Gunilla Jacobsson och Aina Sörbö. Båda var då bosatta i Ulricehamn och arbetade på en Montessoriskola i Borås. Det var ett brinnande intresse för Montessoripedagogiken och att egna barn och barnbarn skulle få möjlighet att ta del av pedagogiken som var drivkraften att starta en egen verksamhet. Våren 1993 bildade Gunilla och Aina Montessoriskolan Solbacken AB. Avtal tecknades med Ulricehamns kommun om att få bedriva förskoleverksamhet. Bolaget sökte även tillstånd hos Skolverket om att få bedriva grundskola upp till årskurs 6, vilket också beviljades och de första skoleleverna började under hösten 1994. Verksamheten växte i omfattning med fler förskolebarn, skolelever och personal.

Våren 1996 flyttade verksamheten till sina nuvarande lokaler på Lindängsvägen 20 i Ulricehamn. Huvudbyggnaden var ursprungligen ett sjukhem men hade byggts om till behandlingshem som drevs av Stadsmissionen. Montessoriskolan tecknade hyresavtal med de nya ägarna och är sedan flera år ensam hyresgäst i byggnaden.

Aina Sörbö nådde pensionsåldern och år 2000 köpte Gunilla Jacobsson samtliga aktier i Bolaget och blev sedan ensam ägare i Bolaget.

År 2012 bildades Montessori Ekhagen Ulricehamn AB och all verksamhet flyttades över till det nybildade bolaget som godkändes av Skolinspektionen som ny huvudman för fristående förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem.

När förskolan startades fanns ingen småbarnsavdelning. Den gula villan på fastigheten anpassades därför år 2001 och här öppnades en småbarnsavdelning. Lokalerna blev trånga och 2014 byggdes villan till.

År 2018 såldes hela fastigheten till den nuvarande ägaren Erik Larsson Bygg AB.

Verksamheten fortsatte att växa i omfattning med både fler barn, elever och anställda. För att säkerställa verksamhetens fortsatta utveckling beslutade Gunilla Jacobsson att sälja bolaget till en större aktör, men fortsätta som rektor i verksamheten.

I oktober 2020 övergick ägandet av bolaget till Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB, som är en del av Atvexa-gruppen. Rektor och ytterst ansvarig för verksamheten idag är Malin Tornberg.