Inloggning

Aktuell information till elever och vårdnadshavare nås via InfoMentor.

Med anledning av covid-19
Information till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan Lindängen

All verksamhet är öppen

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i bland annat Västra Götalands län. Råden får ses mot bakgrund av en trend med ett ökat antal personer som insjuknat i Covid-19 och syftar till att minimera antalet onödiga fysiska kontakter. Aktuell kunskap visar dock att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att skolverksamheter inte har varit drivande i smittspridningen. Förskolor och skolor håller därför öppet. Det gäller även oss där all verksamhet är fortsatt öppen och friska barn går till förskolan och skolan som vanligt.

Det är dock viktigt att vi hjälps åt för att minska risken för smittspridning. På Lindängen gör vi det bland annat genom att fortsatt minimera antalet inte nödvändiga fysiska kontakter genom att be er som vårdnadshavare att i största möjliga omfattning hämta och lämna era barn utanför byggnaderna, vi ställer in aktiviteter som involverar fler än skolans barn elever och personal, vi försöker så långt möjligt att minska trängseln i skolan genom att inte alla går på rast samtidigt eller sitter tätare än nödvändigt i matsalen. Sedan en tid har vi ökat städfrekvensen, vi påminner barnen om vikten av god handhygien och på samtliga toaletter finns tillgång till handsprit.

Friska barn går till förskola och skola medan sjuka barn stannar hemma

Den viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen är nog ändå den att barn som är förkylda, har feber, hosta, andningssvårigheter, magsjuka eller har någon annan sjukdom som kan smitta stannar hemma. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska barn som är sjuka och har milda symtom vara hemma. Barnet kan komma tillbaka till skolan efter två dygn utan symtom, eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter att barnet blivit sjukt. Mer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida med bland annat information som särskilt berör förskola och skola: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Förskolans och skolans personal kan inte besvara hälsofrågor som berör covid-19 och kan inte heller göra medicinska bedömningar. Vi ber dig därför att kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

Klagomål

Klagomål, beröm eller förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Vi vill därför veta vad du tycker! Du kan lämna dina synpunkter direkt via vårt kontaktformulär nedan eller använda vår blankett för klagomålshantering.