Inloggning

Aktuell information till elever och vårdnadshavare nås via InfoMentor.

Coronaviruset, covid-19

  • Vår förskola, skola och fritids håller öppet som vanligt.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till dess att annan information framkommer som kräver andra beslut är förskola, skola och fritids öppet.
  • Barn/elever som har symtom på luftvägsinfektioner, dvs hosta, feber och snuva, även lindriga, ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i minst två dygn. Kom ihåg att sjukanmäla.
  • Skol- och förskolepersonal kommer att kontakta vårdnadshavare till barn och elever som uppvisar symtom för hämtning eller hemgång.
  • Tänk på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna själv hemma om du är sjuk.
  • Läs gärna råden från BRIS om hur vi kan prata med barnen om covid-19 https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Klagomål

Klagomål, beröm eller förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Vi vill därför veta vad du tycker! Du kan lämna dina synpunkter direkt via vårt kontaktformulär nedan eller använda vår blankett för klagomålshantering.