Inloggning

Aktuell information till elever och vårdnadshavare nås via InfoMentor.

Med anledning av covid-19
Information till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan Lindängen

Förskolan, skolan och fritids är öppna som vanligt
Trots covid-19 är all vår verksamhet öppen och friska barn går till förskolan och skolan som vanligt. För att minska risken för smittspridning har vi vidtagit ett antal åtgärder. Vi minskar antalet inte nödvändiga fysiska kontakter bland annat genom att be er som vårdnadshavare att i största möjliga omfattning hämta och lämna era barn utanför byggnaderna, vi ställer in föräldramöten och andra aktiviteter som involverar fler än skolans barn elever och personal, vi försöker så långt möjligt att minska trängseln i skolan genom att inte alla går på rast samtidigt eller sitter tätare än nödvändigt i matsalen. Vi har ökat städfrekvensen, vi påminner barnen om vikten av god handhygien och på samtliga toaletter finns tillgång till handsprit.

Friska barn går till förskola och skola medan sjuka barn stannar hemma
Den viktigaste åtgärden är nog ändå den att barn som är förkylda, har feber, hosta, andningssvårigheter, magsjuka eller har någon annan sjukdom som kan smitta stannar hemma.
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska barn som är sjuka och har milda symtom vara hemma. Barnet kan komma tillbaka till skolan efter två dygn utan symtom, eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter att barnet blivit sjukt.

Barn i förskoleklass och skola kan testa sig
För att påskynda återgång till skolan kan barn med symtom testas för pågående covid-19. Om testet visar att barnet inte har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan så snart hen känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber. Visar testet däremot att barnet har covid-19 ska de stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid eventuell provtagning får också barn och vårdnadshavare information av sjukvården om förhållningsregler.
Ulricehamns kommun har sammanfattat rekommendationerna enligt figuren nedan:

Mer information om provtagning på barn i skolåldern finns på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b1822f5f779a4fe7b672ce2c33b1a55b/vagledning-pavisning-pagaende-covid-19-barn-unga-.pdf
Förskolans och skolans personal kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19 och kan inte heller göra medicinska bedömningar. Vi ber dig därför att kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom. Läs också tidigare information längre ner på denna sida.

Tidigare publicerat om Coronaviruset, covid-19

  • Vår förskola, skola och fritids håller öppet som vanligt.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till dess att annan information framkommer som kräver andra beslut är förskola, skola och fritids öppet.
  • Barn/elever som har symtom på luftvägsinfektioner, dvs hosta, feber och snuva, även lindriga, ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i minst två dygn. Kom ihåg att sjukanmäla.
  • Skol- och förskolepersonal kommer att kontakta vårdnadshavare till barn och elever som uppvisar symtom för hämtning eller hemgång.
  • Tänk på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna själv hemma om du är sjuk.
  • Läs gärna råden från BRIS om hur vi kan prata med barnen om covid-19 https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Klagomål

Klagomål, beröm eller förslag ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Vi vill därför veta vad du tycker! Du kan lämna dina synpunkter direkt via vårt kontaktformulär nedan eller använda vår blankett för klagomålshantering.