Ett barn känner på bokstaven U som sandpappersbokstav

Kommentera