Skolan

I skolan, som har plats för ca 60 barn från förskoleklass till år 6, arbetar vi åldersintegrerat. Vi har en lugn och inspirerande Montessorimiljö, allt enligt Maria Montessoris tankar och idéer. Vår undervisning är upplagd med utgångspunkt från den svenska läroplanen Lgr 11.
Till skolan hör ett fritidshem som är öppet från ca 6.30-17.30. Vi tar inte ut några elevavgifter för våra elever på vår skola.