Fritids

Montessoriskolans fritidsavdelning består av barn i åldrarna 6-10 år. De tillbringar eftermiddagarna med att till exempel spela spel, pyssla, måla, spela pingis, se på film eller baka. Under loven har vi även aktiviteter utanför skolans område. Vi går då och bowlar, till simhallen, ishallen, skidbacken eller på sommaren till Åsunden.
Ute på den stora gården har barnen möjlighet att till exempel spela bandy, fotboll eller vintertid åka pulka. Härligt är det också att kunna vistas i Ekhagen som är en av våra närmaste grannar.