Förskolan

Förskolegruppen för barn 4-6 år finns en trappa upp i det stora charmiga huset. För barnet är det en stor fördel om det gått i Montessoriförskolan innan det börjar Montessoriskolan. Barnet är då välbekant med stämningen, friheten och ansvaret i de många valmöjligheterna, lärarrollen, reglerna för det sociala umgänget och materialet.

Barnet har också tillbringat lång tid med praktiska och sinnestränande övningar, vilket hjälper till att träna koncentrationsförmågan. Samarbetet mellan förskola och skola ses som mycket viktigt i montessoriundervisningen.

Även om Montessoriskolan är en privat skola gör det inte någon skillnad för dig som förälder när du låter ditt barn gå i vår skola.

  • Vi tar emot barn från kommunens kö.
  • Barntaxan är den samma.
  • Vi följer samma regler, gällande barnantalet i gruppen beräknat på vistelsetid.
  • Vi följer Lpfö - 98, reviderad 2010, förskolans läroplan.
  • Ni föräldrar har ingen arbetsplikt.

Vi är en liten skola. Det är en trygghet för att barnen att ha nära till nästa avdelning. Barnen känner sig hemma med lokalerna, gården och den personal de möter. Barnen följs åt t.o.m. 6 klass. Trygga barn har en naturlig drivkraft att vilja lära och utvecklas. "Jag vill, jag kan..."

I en miljö som är anpassad för de små barnen och med vuxna som stöd och medupptäckare får barnen en god grund att stå på för att sedan gå vidare.. Kom gärna på besök! Men ring oss först, så kan vi boka en tid.

Välkomna!