Förskolan består av 2 avdelningar. En avdelning ”Nyckelpigan ”för de yngsta barnen mellan 1-4 år och en avdelning för de äldre förskolebarnen ”Fjärilen” 4-6 år.