Välkommen!

Montessoriskolan Lindängen är en fristående förskola och skola i Ulricehamn med ca 100 barn, som startade sin verksamhet hösten 1993.
Verksamheten bedrivs enligt Montessoripedagogikens riktlinjer och filosofi. Undervisningen i förskolan har sin utgångspunkt från läroplanen Lpfö- 98 och skolan och förskoleklassen i dess läroplan Lgr 11. Montessoripedagogiken går som en "röd tråd" genom hela verksamheten där förskola och skola har ett nära samarbete.

    Montessoripedagogiken kännetecknas av:

  • Respekten för barnet, varje barn är unikt!
  • Barnet har en unik förmåga till inlärning, som det gäller att ta tillvara.
  • Barn lär genom att var aktiva. Rörelse är av stor betydelse för inlärning.
  • Miljön i Montessoriskolan är förberedd efter barnets behov i olika åldrar.
  • Montessorimaterialet är en god hjälp i inlärningen.
  • Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, respekt för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö.